Odpowiedzi

2010-03-10T16:40:46+01:00
Niewiadome na lewo, liczby na prawo ( pamiętaj, że przy przenoszeniu zmieniasz znak)

a)
2x + 1 = 9 -2x
4x = 8 / 4
x = 2

b)
3(2x-5)=1-4x (mnożysz nawias przez 3)
6x-15=1-4x
10x = 14
x = 1,4
c)
4(y-6)-3y=2(y-9)
4y - 24 - 3y = 2y - 18
-9y = 6 / 9
y = 0,6(6)


2)
Pozbywasz się mianowników mnożąc obustronnie

a)
2x +3 / 5 = 2-x/3 -x / *15
6x + 9 = 10 - 5x - 5x
16x = 1 / 16
x = 0,0625

b)
x+1/2 - x-1/3 = 1/4 / *12
6x + 6 - 2x - 2 = 3
4x = - 1 / 4
x = -0,25

c)
4x+7 / 2 - 5x -1 / 6 = x +5
12x + 21 - 5x - 1 = 6x + 30
x = 8

d)
x+5 / 4 - 2x + 1 / 8 = 1/2(2-x) /*8
2x + 10 - 2x + 1 = 4(2-x)
2x + 10 - 2x + 1 = 8 - 4x
-4x = -1 /4
x = 0,252 5 2
2010-03-10T17:02:47+01:00
A) 2x + 1 = 9-2x
2x+2x=9-1
4x=8
x=4
b) 3(2x-5)=1-4x
6x-15=1-4x
6x+4x=1+15
10x=16
x=1,6
c) 4(y-6)-3y=2(y-9)
4y-24-3y=2y-18
4y-3y-2y=-18+24
-y=6
y=-6

2.)
a)
(2x+3)/5= (2-x)/3-x
2x/5+3/5=2/3-x/3-x
2x/5+x/3+x=3/5+2/3
6x/15+5x/15+15x/15=9/15+5/15
26x/15=14/15
26x=14
x=14/26
x=7/13
b)
(x+1)/2-(x-1)/3=1/4
x/2+1/2-x/3+1/3=1/4
x/2-x/3=-1/2-1/3+1/4
3x/6-2x/6=-6/12-4/12+3/12
x/6=-7/12
x=-7/2
x=-3,5
c)
(4x+7)/2-(5x-1)/6=x+5
4x/2+7/2-5x/6+1/6=x+5
2x-5x/6-x=-7/2-1/6+5
x/6=-21/6-1/6+30/6
x/6=8/6
x=8
d)
(x+5)/4-(2x+1)/8 = 1/2(2-x)
x/4+5/4-2x/8+1/8=2/2-x/2
x/4+2x/8+x/2=-5/4-1/8-2/2
x/4+x/4+2x/4=-10/8-1/8-8/8
4x/4=-19/8
x=-2,375
2 5 2