1. Oblicz, z jakim przyspieszeniem poruszad się będzie po poziomym torze ciało o masie m=2kg,
jeżeli działa na niego siła F=1N, skierowana pod kątem alfa=30stopnido poziomu? Tarcie
zaniedbujemy

w załączniku podałam zadania do rozwiązania . Czy ktoś może mi pje rozwiązać ,bo nie mam pojęcia jak je zrobić ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T10:10:26+01:00
Z.1
m = 2 kg
F = 1 N
α = 30 ⁰
-----------------
Obliczyć przyspieszenie a.

Fx - składowa pozioma siły F
Fx = F*cos α = 1 N* cos 30⁰ = 1 N *(√3/2) = 1 N *0,87 = 0,87 N
Fx nadaje przyspieszenie a masie m.
Fx = m*a ---> a = Fx : m
a = 0,87 N : 2 kg = 0,44 m/s².

z.2
a) F = F2 - F1 = 4 N - 3 N = 1 N
m = 4 kg
a = F : m = 1 N : 4 kg = 0,25 m/s²
b)
F = F1 + F2 = 3N + 4 N = 7 N
m = 4 kg
a = F : m = 7 N : 4 kg = 1,75 m/s²
c)
F² =(F1)² +(F2)² = 3² + 4² = 9+16 = 25
F =√25 N = 5 N
ale Fx = F2 , zatem
F2 = m*a ---> a = F2 : m
a = 4 N : 4 kg = 1 m/s²
z.3
F = m2 *g
m1 = 6 kg, m2 = 10 kg
F =m *a = (m1 +m2) *a
m2*g = (m1+m2)*a
a = [m2*g] : (m1 +m2)
a = [10 kg *10 m/s²] : [ 6 kg + 10 kg] = 100 kgm/s² : 16 kg=
= 6,25 m/s²
z.4
m = 2 kg
v1 = 10 m/s, v2 = 2 m/s
t = 4 s
a = [v1 - v2]/t = [ 10 m/s - 2 m/s] : 4 s = 8 m/s : 4 s = 2 m/s²
F = m*a = 2 kg * 2 m/s² = 4 kg m/s² = 4 N
Ta siła ma wartość 4 N i skierowana jest przeciwnie do
kierunku ruchu ciala.
z.5
m1 = 5 kg
m2 = 2*10⁻² kg = 0,02 kg
v2 = 800 m/s
m1*v1 = m2*v2
5 kg *v1 = 0,02 kg* 800 m/s = 16 kg m/s
v1 = 16 kg m/s : 5 kg = 3,2 m/s
Odp. Karabin odskoczy do tyłu po wystrzale z prędkością 3,2 m/s.
z.6
m1 = 4 kg
v1 = 10 m/s
m2 = 2 kg
v2 = ?
m1*v1 = (m1 + m2)*v2
v2 = [m1*v1] /[m1 +m2]
v2 = [4 kg*10 m/s] / [ 4 kg +2 kg] = [40 kg *m/s] :[6 kg] =
≈ 6,7 m/s
Odp. 6,7 m/s.