Odpowiedzi

2010-03-10T08:41:33+01:00
Krypton jest gazem szlachetnym. Jest również bardzo słabo reaktywny. W przeciwieństwie do pozostałych wymienionych gazów, na ostatniej powłoce ma 8 elektronów walecyjnych(czyli oktet).
Atomy osiągają oktet przez oddanie, przyjęcie lub uwspólnienie elektronów z innym atomem, dlatego chlor, azot, tlen i wodór występują w postaci dwuatomowych cząsteczek.
6 4 6