Czy dzieci z Wrześni i Michał Drzymała zasłużyli na miano bohaterów narodowych na równi z powstańcami? Uzasadnij swoją wypowiedź

nie pisać króciótkich odpowiedzi .

daam maaaaxaaa i jeszcze 600 punktów z innego konta .

jeżeli bierzecie z netaa to przeinaczcie troche , ale wole żebyście własnymi słowami i minimum 10 zdan

1

Odpowiedzi

2010-03-10T09:17:52+01:00
W maju 1901 r. niemieccy nauczyciele pobili we Wrześni 14 dzieci polskich za to, że nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku i uczyć się religii w tym języku. Protestujących przeciw biciu dzieci rodziców sąd w Gnieźnie skazał na karę więzienia. Sprawa dzieci z Wrześni stała się nie tylko głośna w trzech zaborach, ale także w Europie. Z inicjatywy Henryka Sienkiewicza dla pokrzywdzonych zebrano znaczną sumę pieniędzy. Walka o nauczanie pacierza i religii po polsku nie ustała. w 1906 r. wybuchł w Wielkopolsce strajk szkolny, w którym wzięło udział ok. 70 tys. dzieci z 950 szkół . Strajk załamał się w 1907 r., gdy władze nałożyły na rodziców wysokie kary. W ten sposób dzieci z Wrześni okazały się wielkimi patriotami, walczącymi bronią ojczystego języka.
Michałowi Drzymale władze odmówiły pozwolenia na budowę domu na ziemi kupionej od osadnika niemieckiego. Wówczas Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym, przesuwając go z miejsca na miejsce w obrębie posiadanej parceli. Policja usunęła wóz, traktując postępowanie Drzymały jako próbę obejścia ustawy z 1904 r. zabraniającej Polakom stawiania budynków na nowo nabytych parcelach.
W każdym przypadku, chodzi o formę obrony polskości, uważam że jak najbardziej dzieci z Wrześni, oraz Michał Drzymała zasługują na miano bohaterów - walcząc w ten czy inny sposób nie poddając się represjom pruskim, pokazali że walczyć można również "sercem".
76 4 76