Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T08:48:05+01:00
Muzułmanin (z arab. muslim - poddany [Bogu]) - wyznawca islamu.

W Koranie termin ten odnosi się nie tylko do wyznawców religii muzułmańskiej, lecz do wszystkich, którzy "poddali się woli Boga". Koran również określa Abrahama i Jezusa jako muzułmanów, chociaż określanie Jezusa jako proroka może urażać uczucia religijne chrześcijan.

Niewskazaną nazwą jest często spotykane w całej Europie określenie 'mahometanin' jako wyznawca religii proroka Mahometa. Całkowicie błędne jest określenie 'wyznawca Mahometa', ponieważ Mahomet jest uznawany za proroka, a nie za Boga. Oba określenia mogą urażać uczucia religijne muzułmanów, gdyż skupianie większej uwagi na Mahomecie niż na Allahu jest uznawane za "przydawanie towarzyszy Allahowi", czyli najcięższy grzech: pogwałcenie pierwszego filaru islamu.

Wyraz muzułmanin, używany na określenie wyznawcy islamu, piszemy małą literą, natomiast wielką literą (Muzułmanin) wówczas, gdy mówimy o przedstawicielu grupy etnicznej w byłej Jugosławii (patrz: Bośniacy).