Odpowiedzi

2010-03-10T10:04:50+01:00
SKALA MERCALLEGO:
Skala Mercallego pełna nazwa skali brzmi Mercallego-Cancaniego-Sieberga, skala MCS to 12-stopniowa skala stosowana przy określaniu wielkości trzęsienia ziemi, gdzie intensywność wstrząsu określana jest na podstawie wartości przyspieszenia drgań gruntu, a także opisie skutków trzęsienia na powierzchni Ziemi.
Skutki trzęsienia ziemi w zależności od jego intensywności wg skali MCS:
a) 1 stopień - wyczuwane tylko przez przyrządy,
b) 2-3 stopnie - lekkie drgania,
c) 4-5 stopni - ogólno odczuwalne wstrząsy,
d) 6-7 stopni - wyraźne zniszczenia,
e) 8-10 stopni - rozległe zniszczenia,
f)11-12 stopni - zmiany konfiguracji lądów, osuwiska, szczeliny, zmiany poziomu wód gruntowych.
SKALA RICHTERA:
Richtera (siła)jest to inaczej skala służąca do określenia stopnia natężenia trzęsienia ziemi. Opracował ją amerykański geofizyk Ch.F. Richtera w 1935roku. Rozpiętość skali Richtera wynosi od 0 do 9, ale jest to tzw. skala otwarta, czyli możliwe są trzęsienia ziemi o jeszcze większej sile drgań.

Skala Richtera jest skalą logarytmiczną - podstawę stanowi logarytm amplitudy największego wychylenia zapisanego przez sejsmograf w odległości 100 km od epicentrum wstrząsów. Oznacza to, że każdy następny stopień odpowiada 10 razy większej amplitudzie drgań.

Trzęsienia ziemi o sile powyżej 8skali Richtera, wtedy skutki ich są katastrofalne.Najsilniejsze trzęsienia ziemi jakie zostało zarejestrowane do tej pory o sile 8,9 w skali Richtera, miało miejsce w Andach na pograniczu Kolumbii i Ekwadoru w 1906 oraz w Japonii w 1933.