1 chart zobaczył zajaca w odleglosci 150 stóp i ruszyl w pogon.Skok zajaca ma 7 stóp a charta 9.Po ilu skokach dogoni zajaca ?

2 Tu spoczywaja prochy Diofantosa który zmarł w głebokiej starości.Przez szóstą częsś życia byl dzieckiem,przez dwunasta młodzieńcem.Jeszcze siódma czesc życia mineła zanim sie ozenil.W pięc lat potem syn mu się urodził,który życie dwakroć krótsze miał od ojca.Wcztery lata po synu i on zasnał.ILE LAT ŻYL DOFANTOS??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T10:18:05+01:00
Zad 2
Tu spoczywaja prochy Diofantosa który zmarł w głebokiej starości.Przez szóstą częsś życia byl dzieckiem,przez dwunasta młodzieńcem.Jeszcze siódma czesc życia mineła zanim sie ozenil.W pięc lat potem syn mu się urodził,który życie dwakroć krótsze miał od ojca.Wcztery lata po synu i on zasnał.ILE LAT ŻYL DOFANTOS??
1/6x Przez szóstą częsś życia byl dzieckiem,
1/12x przez dwunasta młodzieńcem.
1/7xJeszcze siódma czesc życia mineła zanim sie ozenil.
5 W pięc lat potem syn mu się urodził,
1/2x który życie dwakroć krótsze miał od ojca.
4 Wcztery lata po synu i on zasnał.

1/6x+1/12x+1/7x+5+1/2x+4=x
2/12x+1/12x+1/7x+6/12x+9=x
9/12x+1/7x+9=x
9=x-9/12x-1/7x
9=3/12x-1/7x
9=1/4x-1/7x
9=7/28x-4/28x
9=3/28x /:3/28
84=x
Odp: Dofantos żył 84 lata.

zad 1
chart zobaczył zajaca w odleglosci 150 stóp i ruszyl w pogon.Skok zajaca ma 7 stóp a charta 9.Po ilu skokach dogoni zajaca ?
Skok charta – skok zająca= 2 stopy
Czyli chart nadgania 2 stopy na każdym skoku
150:2=75
Odp: Chart dogoni zająca po 75 skokach.
2010-03-10T10:24:48+01:00
1 chart zobaczył zajaca w odleglosci 150 stóp i ruszyl w pogon.Skok zajaca ma 7 stóp a charta 9.Po ilu skokach dogoni zajaca ?
9-7=2
150:2=75
Odp. Chart dogoni zająca po 75 skokach.
2 Tu spoczywaja prochy Diofantosa który zmarł w głebokiej starości.Przez szóstą częsś życia byl dzieckiem,przez dwunasta młodzieńcem.Jeszcze siódma czesc życia mineła zanim sie ozenil.W pięc lat potem syn mu się urodził,który życie
dwakroć krótsze miał od ojca.Wcztery lata po synu i on zasnał.ILE LAT ŻYL DOFANTOS??
1/6x + 1/12x + 1/7x + 5 + 1/2x + 4 = x
14/84x + 7/84x + 12/84x + 5 + 42/84 x + 4 = x
75/84x - x = -9
- 9/84x - (-9) / * (-84/9)
x = 84
Odp. Dofantos żył 84lata.