Trzej chłopcy: Adam, Jurek i Wojtek wybrali się na grzyby. Znaleźli razem 27 grzybów. Adam znalazł dwa razy więcej niż Jurek i Wojtek razem, a Jurek znalazł ich dwa razy więcej niż Wojtek. Ile grzybów znalazł każdy chłopiec?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T09:58:23+01:00
Trzej chłopcy: Adam, Jurek i Wojtek wybrali się na grzyby. Znaleźli razem 27 grzybów. Adam znalazł dwa razy więcej niż Jurek i Wojtek razem, a Jurek znalazł ich dwa razy więcej niż Wojtek. Ile grzybów znalazł każdy chłopiec?

x - wojtek
2x - jurek
2*(2x+x)= 6x - adam
x+2x+6x=27
9x = 27 |:9
x= 3
Odp. wojtek znalazł 3 grzyby, 6 grzebów jurek a 18 adam
2010-03-10T10:00:46+01:00
Adam x=2(y+z)=2(z+2z)=6z
Jurek y=2z
Wojtek z

x+y+z=27 grzybóe
6z+2z+z=27
9z=27
z=3

Adam x=2(y+z)=2(z+2z)=6z=2(3+6)=2*9=18 szt.
Jurek y=2z=2*3=6 szt.
Wojtek z=3 szt.
Spr.
x+y+z=3+6+18=27
Odp.
Adam znalazł 18 grzybów, Jurek 6, a Wojtek 3.
pozdrawiam:)
2010-03-10T10:02:28+01:00
X- liczba grzybów znalezionych przez Wojtka
2x-liczba grzybów znalezionych przez Jurka
2(2x+x)-liczba grzybów znalezionych przez Adama

2(2x+x)+2x+x=27
4x+2x+2x+x=27
9x=27/:9
x=3

3 grzyby znalazł Wojetk
2*3=6 grzybów znalazł Jurek
2*(2*3+3)=18 grzybów znalazł Adam