Pięćdziesiąt osób zdawało egzamin z przepisów ruchu drogowego.Liczba popełnionych przez nie błędów przedstawiona jest poniżej
liczba błędów 0 1 2 3 4 5
liczba osób 11 8 14 7 6 4
a) oblicz średnią liczbę błędów popełnionych przez zdających
b) ile procent zdających zdało egzamin,jeśli do tego można było popełnić co najwyżej dwa błędy?
c) przedstaw dane na diagramie i zaznacz na nim średnią obliczoną w punkcie a)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T11:20:31+01:00
A) (11*0+1*8+2*14+3*7+4*6+5*4) ÷ 50 = około 2,02 czyli śr. liczba bł. = 2

b) (11+8+14) ÷ 50 * 100% = 66% zdało

;)
2 4 2