1.Nauczyciel podzielił uczniów na dwie grupy i polecił im otrzymanie wodoru w reakcji metalu z kwasem.Jedna grupa zaproponowała przeprowadzenie reakcji kwasu siarkowego(VI)z wiórkami magnezu,a druga-reakcję kwasu solnego ze sproszkowaną miedzią.Czy obie grupy otrzymały wodór?Odpowiedź uzasadnij.
2.Rozwiąż chemograf.Zapisz równania reakcji oraz nazwij substancje:X,Y,Z.
S +O2->X+H20->Y+Mg->Z

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T10:35:23+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Grupa 1----Mg + H2SO4------>MgSO4 + H2
Grupa 2----Cu + HCl------>Reakcja nie zachodzi
Ponieważ potencjał wydzielania miedzi jest niższy niż potencjał wydzielania wodoru. Innymi słowami miedź jest metalem szlachetnym, mało reaktywnym chemicznie i nie wyprze wodoru z kwasu.

2.
S + O2----->SO2
..........tlenek siarki(IV)
SO2 + H2O----->H2SO3
.................kwas siarkowy(IV)
H2SO3 + Mg------>MgSO3 + H2
................siarczan(IV) magnezu
14 3 14