Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T11:36:13+01:00
Książę Bolesław Krzywousty musiał podjąć walkę z Niemcami o zachowanie samodzielności - w 1109 r. najazd niemiecki Henryka V na ziemie polskie zakończył się sukcesem księcia polskiego - dzięki sojuszowi z Węgrami, książę czeski nie wsparł cesarza. Suwerenność Polski została obroniona, a cesarz wycofał się z naszego kraju. Kontakty polsko-niemiecko-czeskie dotyczyły nie tylko wzajemnych pretensji prawnych, ale także rywalizacji tych państw na terenach sąsiednich.
W latach 1116-1123 Bolesław Krzywousty podporządkował sobie Pomorze Gdańskie a następnie Pomorze Zachodnie ze Szczecinem i wyspami Uznam i Wolin.
W okresie rozbicia dzielnicowego - szczególnie w pierwszym etapie - nad państwem polskim zawisła groźba pełnego podporządkowania Cesarstwu. W czasie dwóch wypraw niemieckich Fryderyka I Barbarossy senior Bolesław Kędzierzawy złożył hołd lenny cesarzowi, zapłacił wysoki trybut - były to akty sporadyczne, które nie przesądziły o ostatecznym podporządkowaniu ziem polskich Niemcom.
18 4 18