Odpowiedzi

2010-03-10T10:58:34+01:00
PLUSY
*możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
*możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
*rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
*przestrzeganiem elementarnych praw człowieka takich jak:
wolnością głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
*wolnością zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
*wolnością od dyskryminacji (seksualnej, rasowej, religijnej itp.)

MINUSY
*Większa podatność na korumpowanie jednostek i złodziejstwo.
*Zależność miedzy "jakością" społeczeństwa (wykształcenie, mentalność, świadomość polityczna, odporność na manipulację), a jakością władzy.
*Wyzysk klasy robotniczej .
*Korupcja
*Rosnąca przestępczość
.*w obecnej demokracji, minusem [a czasem plusem] jest tylko wybieranie swych przedstawicieli. Bo oni nie zawsze spełniają te rzeczy o których mówili.
*wyzyskiwanie innych ludzi
*problemy finansowe państwa [czasem...]


Pozdrawiam
2 5 2
2010-03-10T11:00:29+01:00
PLUSY
możliwośc wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
możliwośc kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
rządy prawa i jawnośc stanowienia prawa
przestrzeganie elementarych praw człowieka takich jak:
wolnośc głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
wolnośc zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
wolnośc od dyskryminacji (seksualnej, rasowej, religijnej itp.)
MiNUsy:Niezdolność do podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach krytycznych
- Populizm
-Zależność miedzy "jakością" społeczeństwa (wykształcenie, mentalność, świadomość polityczna, odporność na manipulację), a jakością władzy.
-Korupcja
-Rosnąca przestępczość

moze cos wybierzesz
7 3 7