1.Dlaczego producentów jest znacznie więcej niż konsumentów.
2.Opisz łańcuch pokarmowy z pięciu ogniw i zastanów się czy może istnieć dłuższy łańcuch pokarmowy.
3.Opisz dwu i trzy ogniwowy łańcuch pokarmowy.
4.W jaki sposób obliczyć wydajność ekologiczną i co to jest.
5.Jak obliczyć procent energii pobranej przez dane ogniwo łańcucha pokarmowego od słońca.
6.Na co jest tracona energia przez poszczególne ogniwa łańcucha pokarmowego.

2

Odpowiedzi

2010-03-10T11:30:29+01:00
1. Ponieważ producent coś produkuje a konsument dopiero musi z tego "skorzystać".
2.np. trawa->zebra->hiena->tygrys->bakterie i grzyby
myślę że raczej nie może istnieć dłuższy łańcuch pokarmowy
3.* bażant->bakterie i grzyby
* bażant->lis->bakterie i grzyby
4.
5.Jeśli jest np. trawa (to posiada zielony barwnik-chlorofil) to do światła (słońca) powstaje proces fotosyntezy
6.np. na bieganie, trawienie, polowanie
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T12:05:55+01:00
Zad 1
Ponieważ producenci wytwarzają sobie sami pokarm tzw. są samożywni, a konsumenci korzystają z wytworzonego przez producentów pokarmu tzw. są cudzożywni. Ma to swoiste znaczenie w tym, że producenci są "zjadani" to chcąc odbudować braki w populacji rozwijają się szybciej i przystosowują się do każdego środowiska..
Zad 2
liście sałaty--->gąsienica--->mrówka łąkowa--->jaszczurka zwinka--->lis;
dłuższy łańcuch:
liście sałaty--->gąsienica--->mrówka łąkowa--->pająk krzyżak--->jaszczurka zwinka--->lis;
Zad 3
liście ziemniaka--->stonka ziemniaczana--->bażant;
Oznaczenia:
liście ziemniaka- producenci (rośliny);
stonka- konsument pierwszego rzędu (roślinożercy);
bażant- konsument drugiego rzędu (mięsożercy);
Zad 4
Nie wiem.
Zad 5
Tak można obliczyć tracenie energii na poziomach troficznych:
1. Od słońca pobierają rośliny energie, a część wydalona jest do środowiska np. proces życiowe;
2. Konsumenci pierwszego pobierają mniejszą ilość energii od roślin, część wydalona zostaje do środowiska np. w postaci ciepła i procesy życiowe;
3. konsumenci drugiego rzędu pobierają jeszcze mniej energii od roślinożerców, część wydalona jest do środowiska np. w postaci ciepła i procesy życiowe;
4. Destruenci pobierają jeszcze mniej energii do drapieżców, część jest wydalona do środowiska np. w postaci procesów życiowych;
Zad 6
Jest opisane w zadaniu 5 (patrz wyżej), na co energia jest tracona na każdym poziomie troficznym.
26 4 26