Odpowiedzi

2010-03-10T12:47:21+01:00
Okupacja sowiecka:
- schyłki na sybir
- aresztowania
- likwidacja nazwy królestwa Polskiego na Kraj Nadwiślański
- zlikwidowanie resztek odrębności Królestwa Polskiego
- wzniesiono urząd namiestnika
- całą administrację podporządkowano pułkownikowi w Petersburgu
- rozwiązano Bank Polski
- wprowadzono stan wojenny
- kraj podzielono na X guwein
- urzędy przeznaczono dla Rosjan
- język rosyjski - językiem urzędowym
- poszukiwanie wiernych systemowi carskiemu nauczycieli
- kościół katolicki podporządkowywany Petersburgowi
- likwidacja zakonów
- skonfiskowano majątki kościelne
- wprowadzono rosyjski pieniądz - rubel
- zlikwidowano szkoły wyższe: Akademie Sztuk Pięknych i Akademię Mikrochirurgiczną w Warszawie

okupacja niemiecka:
- antypolska polityka władz II rzeszy
- kulturkampf - represje wymierzone przez Ottona von Bismarcka wobec kościoła katolickiego:
* duchowni musieli zdać egzamin z filozofii, literatury, historii i kultury niemieckiej
* zakazano głoszenia kazań antyrządowych
* zamknięto seminaria duchowe w Poznaniu
- wzniesienie nazwy Wielkie Księstwo Poznańskie i wprowadzenie nowej Prowincja Poznań
- wysiedlenie polaków bez obywatelstwa z ich ziemi i domu
- wykup majątków polskich i organizowanie osadnictwa niemieckiego
- wzniesienie języka polskiego w szkołach i urzędach
- germanizacja nazw ulic
- preferencje dla urzędników i nauczycieli sprowadzanych z Rzeszy - dostawali extra premie
- wprowadzenie obowiązku szkolnego i kary od uchylania się od niego
- nauczanie religii w języku niemieckim
- nakaz uzyskania zezwolenia na postawienie domu
- podczas zgromadzeń nakazano używać języka niemieckiego
7 3 7