1.W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 33 stopnie mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

2.W pewnym trójkącie jeden z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20 stopni mniejszy od trzeciego. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

3.W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

prosze szybko o pomoc bo to na jutro ma być!

3
x-miara kąta między ramionami

Odpowiedzi

2010-03-10T11:49:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1]
x=kąt przy podstawie
x-33=kąt miedzy ramionami

2x+x-33=180
3x=180+33
3x=213
x=213:3
x=71
kąty:71,71 i 71-33=38⁰
zad.2]
katy te to:x;2x i 2x+20

x+2x+2x+20=180
5x=180-20
5x=160
x=160:5
x=32
2x=2×32=64
2x+20=64+20=84
kąty mają:32;64 i 84
zad.3]
x=½(90+90-x)
x=90-½x
x+½x=90
1,5x=90
x=90:1,5
x=60

90-x=90-60=30
kąty mają:60,30 i 90⁰
255 3 255
2010-03-10T11:52:07+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 33 stopnie mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

w trójkącie równoramienny kąty przy podstawie są równe
OZNACZMY:
x - kąt między ramionami
y - kąt przy podstawie

suma kątów w trójkącie równa jest 180 stopni, zatem:
x+y+y=180
x+2y=180

z treści: x+33=y, po podstawieniu:
x+2(x+33)=180
x+2x+66=180 /-66
3x=114 /:3
x=38
y=38+33=71

spr. 38+71+71=180

2.W pewnym trójkącie jeden z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20 stopni mniejszy od trzeciego. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

x- pierwszy kąt
y=2x - drugi kąt
z=2x+20 -trzeci kąt

x+y+z=180
x+2x+2x+20=180
5x+20=180 /-20
4x=160 /:5

x=32

y=2x=64 (kąt ten jest 2 razy większy od pierwszego kąta i o 20 stopni mniejszy od trzeciego kąta)

z=2x+20=84

spr.32+64+84=180

3.W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

x- pierwszy kąt ostry
y=90 - kąt prosty
z=(x+90):2- drugi kąt ostry

x+y+z=180
x+90+(x+90):2=180
x+90+x/2+45=180
1,5x+135=180 /-135
1,5x=45 /:1,5
x=30 kąt ten jest dwa razy mniejszy od sumy dwóch pozostałych kątów

y=90

z=(30+90):2=120:2=60
180 4 180
Dzieki wielkie
dzienki wielki to jest dobrze nie to co na gurze
2010-03-10T12:08:31+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 33 stopnie mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.
A=x
B=x+33
C=x+33

A+B+C=180
x+33+x+33+x=180
3x=180-66
3x=114
x=38

A=x=38 stopni
B=x+33=38+33=71stopni
C=x+33=38+33=71 stopni
Spr.
A+B+C= 38+71+71=180 stopni


2.W pewnym trójkącie jeden z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20 stopni mniejszy od trzeciego. Oblicz miary kątów tego trójkąta.
A x-20
B 1/2(x-20)
C x

A+B+C=180
x-20+1/2x-10+x=180
5/2x=180+30
5/2x=210
x=84

A x-20=84-20=64 stopni
B 1/2(x-20)=1/2*64=32 stopni
C x=84 stopni
Spr.
A+B+C=64+32+84=180 stopni

3.W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

A=90
B=x
C=1/2(x+90)
A+B+C=180
90+x+1/2x+45=180
3/2x=180-135
3/2x=45
x=30

A=90 stopni
B=x=30 stopni
C=1/2(x+90)=1/2(30+90)=1/2*120=60 stopni

A+B+C=90+30+60=180 stopni
pozdrawiam:)


44 3 44
to wkońcu kto ma źle bo już nie wiem kto ma dobrze