Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T11:44:32+01:00
Odrodzenie to epoka w historii dziejów przypadająca na cały wiek XVI. Początki odrodzenia związane są z takimi wydarzeniami jak:

- wynalezienie druku przez Gutenberga,

- rozpoczęcie odkryć geograficznych,

- odkrycie nowych kontynentów.

Nazwa odrodzenia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ‘’renovatio’’ – czyli powrót, odrodzenie, ponieważ okres ten łączony był z powrotem do przeszłości - do antyku. Inną nazwą funkcjonującą w na określenie tej epoki był renesans.

Głównym światopoglądem renesansu był humanizm, głoszący troskę o pełny rozwój człowieka, jego szczęście i godność. W renesansie kierowano się antropocentryzmem, czyli poglądem, według którego w centrum zainteresowań filozofów, uczonych znajdował się człowiek. Pogląd ten był całkowitym przeciwieństwem teocentryzmu.
1 5 1