Odpowiedzi

2010-03-10T12:15:19+01:00
Y=√2x²-3x-2√2

Δ=b²-4ac=9+16=25
√Δ=5

y=a(x-x₁)(x-x₂)
a=√2
x₁=(-b-√Δ):2a=-½√2
x₂=(-b+√Δ):2=2√2

postać iloczynowa:


√2(x-2√2)(x+½√2)=0
y=(√2x-4)(√2x+1)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T12:30:15+01:00
Y=√2x²-3x-2√2
liczymy Δ gdzie a=√2 b=-3 c=-2√2

Δ=b²-4ac
Δ=9+16
Δ=25
√Δ=5

x₁=(-b-√Δ):2a=(3-5):2*√2=-2:2√2=-½√2
x₂=(-b+√Δ):2a=(3+5):2*√2=8:2√2=2√2

postać iloczynowa:

y=a(x-x₁)(x-x₂)
a=√2
y=√2(x-2√2)(x+½√2)
y=(√2x-4)(√2x+1)