Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T12:16:49+01:00
Jaki zbiór punktów płaszczyzny kartezjańskiej opisuje równanie x²+y²+4x-2y+20=0? Wynik to zbiór pusty. Proszę o rozwiązanie i wyjaśnienie wyniku

sprawdzamy, czy czasem nie jest to równanie okręgu

(x-a)²+(y-b)²=r²
gdzie:
S=(a,b) to środek, a r- promień i r>0

x²+y²+4x-2y+20=0
(x+2)²-4+(y-1)²-1+20=0
(x+2)²+(y-1)²=4+1-20
(x+2)²+(y-1)²=-15
po lewej ok, ale po prawej stronie mamy liczbę ujemną, a r²>0
sprzecznośc
Mamy więc zbiór pusty