1. Porównaj i uzasadnij : (w tym zadaniu bardziej mi chodzi o uzasadnienie ;))
a)2/9... 2/5
b) 2,31....2,085
c) -47...-60

2.Oblicz pamiętaj o kolejności wykonywania działać
a) 3/5+2/3:5/6=
b)21-(-5-8)+(-19)=
c) 3^2 -(1,6*7/16-2,7:0,9)=

3.Znajdź rozwinięcie dziesiętne ułamka 5/18

Podaj przybliżenie dzięsiętne z dokładnością do 0,1


;))

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T12:42:10+01:00
1]


a]²/₉<²/₅
jeżeli są te same liczniki, to ten ułamek jest wiekszy , który ma mniejszy mianownik
b]2,31>2,085
bo po przecinku ma większą liczbę
c]-47>-60
bo -47 leży na osi bliżej niż -60
2]
a]
⅗+⅔:⅚=⅗+⅔×⁶/₅=⅗+⅘=⁷/₅=1⅖
b]
21-(-5,8)+(-19)=21+5,8-19=7,8
c]
3²-(1,6×⁷/₁₆-2,7:0,9)=9-(0,7-3)=9-0,7+3=11,3
3]
⁵/₁₈=0,27777777777777777≈0,3

najpierw mnożymy i dzielimy

minusy przed nawiasem zmieniają znak liczby na przeciwny
w zad, 3 miałaś zaokrąglić do 0,1, a po 2 jest 7 i ona podnosi 2 do 3
2010-03-10T12:48:46+01:00
1
a)²/₉ < ²/₅
tu trzeba doprowadzić do wspólnego mianownika - będzie można porównać wtedy
²/₉ = ¹⁰/₄₅
²/₅ = ¹⁸/₄₅
b) 2,31 > 2,085
c) -47 > -60

a)⅗+⅔:⅚=⅗+⅔*⁵/₆=⅗+¹⁰/₁₈=⅗+⁵/₉=¹⁸/₄₅+²⁵/₄₅=⁴³/₄₅
b)21-(-5-8)+(-19)=21-(-13)-19=21+13-19=15
c) 3² -(1,6*⁷/₁₆-2,7:0,9)=9-(¹⁶/₁₀*⁷/₁₆-3)=9-(0,7-3)=9-(-2,7)=9+2,7=11,7

⁵/₁₈=0,3
2010-03-10T12:50:16+01:00
A)2/9 < 2/5- - gdy w ułamku są takie same liczniki (w tym przypadku "2" to
ten ułamek jest większy, który ma mniejszą liczbę w
mianowniku

b) 2,31 > 2,085 - gdy liczba całych jest taka sama to ten ułamek jest większy,
który ma większą liczbę po przecinku

c) -47 > -60 - ta liczba ujemna jest większa, która leży bliżej zera

2.
a) 3/5+2/3:5/6=3/5+2/3*6/5=3/5+4/5=7/5=1 i 2/5
b)21-(-5-8)+(-19)=21-(-13)-19=21+13-19=15
c) 3^2 -(1,6*7/16-2,7:0,9)=9-(1 i 6/10* 7/16- 2 i 7/10:9/10)=
=9-(16/10*7/16 - 27/10*10/9)=9-(7/10-3)=9-(-2,3)=9+2,3=11,3

3.
5/18=5:18=0,277777777= w przybliżeniu 0,3