Zadanie 5 i 6 strona 91
z podręcznika "chemia nowej ery" dla klas 1
Zadanie 5 jest obrazkowe więc go nie podam (potrzebny podręcznik).


Zadanie 6 - Oblicz
a) liczbę atomów znajdujących się w 56g żelaza
b) liczbę atomów znajdujących się w 56g magnezu
Porównaj wyniki, podaj spostrzeżenia.
Wszystkie obliczenia ! <zad.6>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T12:54:01+01:00
Zad.6
a)
1 mol żelaza waży 56 g
MFe = 56 g/mol
ms = n*M = 56 * 1 = 56g
zamieniam na ilość atomów:
1 mol to 6,02 *10²³ cząsteczek (atomów)
czyli 56 g Fe to 6,02 *10²³ cząsteczek (atomów)

b)
1 mol magnezu waży 24 g
MMG = 24 g/mol
n = m/M = 56÷24 = 2,3 ilość moli magnezu
1 mol to 6,02 *10²³ cząsteczek (atomów)

Liczba atomów danego pierwiastka zależy od położenia danego pierwiastka w układzie okresowym od jego liczby atomowej

2,3 × 6,02 × 10²³ = 13,846 × 10²³
czyli 56g Mg to 13,846 × 10²³ cząsteczek (atomów)

Liczę na najlepszy :->
4 5 4