RÓWNANIA !

O pewnej liczbie wiemy , że po zwiększeniu jej o 4 a następnie pomnożeniu wyniku przez 5 otrzymamy liczbę 80.


Przez jaką liczbę należy podzielić 146 aby otrzymać 6 i resztę 2

Dominika ma 125 zł w monetach pięciozłotowych i dwuzłotowych . Monet dwuzłotowych jest o 10 więcej niż pięciozłotowych .

Daje naj ! za 3 zad !

3

Odpowiedzi

2010-03-10T13:18:55+01:00
80:5-4=12

146:6,2=24

125:5=25 125:2=62,5
2010-03-10T13:20:02+01:00
1. (x+4)*5=80
5x+20=80
5x=60, x=12
2. (146-2)÷6=x
144÷6=24
x=24
3.
x - monety 2zł
x-10 -monety 5zł
2*x+ 5*(x-10)=125
2x+5x+50=125
7x=175
x=25
ma 25 monet 2zł i 15 monet 5zł
2010-03-10T13:41:13+01:00
O pewnej liczbie wiemy , że po zwiększeniu jej o 4 a następnie pomnożeniu wyniku przez 5 otrzymamy liczbę 80.
x-szukana liczba
(x+4)*5=80
5x+20=80
5x=80-20
5x=60 /:5
x=12
Spr (12+4)*5=80
16*5=80
80=80


Przez jaką liczbę należy podzielić 146 aby otrzymać 6 i resztę 2
146-2/x=6
146-2/6=x
144/6=x
x=24


Dominika ma 125 zł w monetach pięciozłotowych i dwuzłotowych . Monet dwuzłotowych jest o 10 więcej niż pięciozłotowych .
x-ilość 5 zł
y-ilość 2zł
5x+2y=125
5*15+2*25=125
75+50=125
125=125