Odpowiedzi

2010-03-10T13:31:43+01:00
-kluczowa scena, wieczaca utwór
-ostateczna przemiana bohatera
- Kordian odnajduje swój cel w życiu(patryjotyzm, walka o ojczyzne jej niepodległośc
ważne hasło porównanie Polski do "Winkelrieda narodów"
- Kordian postanawia acielac w zycie swoje ideały
-jednak skazany jest na kleske(ponieważ jak w romantyźmie często bywało jednostki takie jakon: wybitne są zazwyczaj osamotnione w swej walce)
-niedojrzałosć polityczna bohatera(plan zabicia cara i kleska Kordiana pokonanego przez strach)
-brak konkretnego programu dla Polski
-dramat ten uważany jest za próbe rozrachunku Słowackiego z problemami pokolenia( nadmierna wrażliwosc, popadanie ze skrajności w skrajnosc, brak dojrzałosci i konkretnego działania, brak planu, zadufanie w sobie)
6 2 6