Leopold Staff - Biedaczyno asyski!

Biedaczyno asyski, któryś kochał brata
Trędowatego, nędzarza,
Zbrodniarza,
Kumając się z hołotą
I w wilki wklinał miłosierne duchy!
Świat jest bogaty, kiedy chleb je suchy.
Nie zubożyło nic tak bardzo świata,
Jak złoto.

Kiedyś, gdy na coś znów miłość się przyda -
Choć my legniemy w śmiertelnej koszuli,
Co skryje serca rany -
Wnucy, wcielając wreszcie jasnowidza
Śnienia wróżebne,
Będą ze złota kuli
Kajdany,
Już niepotrzebne.


Uzupełnij schemat odpowiednimi cytatami. ( w załączniku!)

1

Odpowiedzi

2009-10-22T23:16:29+02:00
Podmiot liryczny:
*zwraca się do: "Biedaczyno asyski"
*mówi o świecie jaki jest teraz : "Świat jest bogaty, kiedy chleb je suchy. Nie zubożało nic tak bardzo świata, jak złoto"
*mówi o świecie jaki będzie : "Kiedyś gdy na coś znów miłość się przyda [...] będą ze złota kuli kajdany, już niepotrzebne"
-Mówi o nim jako o tym, który:
*kochał- "brata trędowatego, nędzarza, zbrodniarza"
*wklinał-- " i w wilki wklinał miłosierne duchy!"
*kumał się "Kumając się z hołotą"
15 3 15