Obliczanie stężenia procentowego roztworu.
ze wzoru : Cp = ms * 100% kreska ułamkowa mr

Zad. 187
Nauczyciel przygotował 20-procentowy roztwór wodny soli kuchennej i wlał do trzech zlewek po 250g roztworu.
a) Do pierwszej zlewki dolał 100g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
b) Do drugiej zlewki dosypał 12g soli. Oblicz, jak zmieniło się stężenie procentowe roztworu po odparowaniu.
c) Z trzeciej zlewki odparował 50g wody. Oblicz, jakie stężenie procentowe ma roztwór po odparowaniu.

Zad. 188
Zmieszano dwa roztwory kwasu octowego (octu): 125g 10-procentowego i 175g 6-procentowego. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Z góry dziekuje <3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T13:38:30+01:00
A)
Cp1=20%
mR=250g
ms=Cp*mR/100%
ms=20%*250g/100%=50g
mR=250+100=350g
Cp=ms*100%/mR
Cp=50g*100%/350g=ok.14,3%

b) .Do zlewki dosypał 12g soli. Oblicz, jak zmieniło sie stężenie procentowe roztworu i ile ono wynosi.?
ms=50g+12g=62g
Cp=62g*100%/250+12=ok.23,7%

c)
ms=50g
mR=250g-50g=200g
Cp=50g*100%/200g=25%

Zad. 188
mR=125+175=300g
ms1=10%*125g/100%=12,5g
ms2=6%*175g/100%=10,5g
ms=23g
Cp=23*100%/300=7i2/3%
25 4 25