Odpowiedzi

2009-10-22T22:38:45+02:00
A) x - cena przed podwyżką
21 = 105% x
21 = 10.5*x |/10.5
x = 2

b) x - cena przed obniżką
450 = 90% x
450 = 0,9*x |/0,9
x = 500
2009-10-22T22:40:32+02:00
A. 105% - 21 zł
100% - x zł
x = 100%*21zł / 105% = 20zł

b. 90% - 450zł
100 % - x z ł
x = 100%*450zł / 90% = 500 zł
2009-10-22T22:42:03+02:00
A) x- cena proszku przed podwyżką
100%- x zł
105%-21zł
100 .... x
------=-------
105 ... 21
2100
------ = x
105
x=20 zł
B) x- cena kurtki przed obniżką
100%-x zł
90%-450 zł
100 ... x
---- = ------
90 ... 450
45000
-------- = x
90
x=500 zł