Rozwiąż zadanie z matmy

cztery siódme : cztery dwudzieste pierwsze
trzy piąte : sześć dziesiątych
jedna cała i jedna druga : trzy czwarte
dwie całe i trzy czwarte : pięć szóstych
osiem całych i jedna druga : cztery siedemnaste
jedna cała i jedna druga : dwie całe i jedna druga
pięć czwartych : trzy całe i jedna druga
pięć dziewiątych : dwie całe i sześć czwartych
trzy całe i jedna piąta : dwie całe i jedna trzecia
jedna cała i jedna druga : jedna cała i trzy szóste

2

Odpowiedzi

2010-03-10T13:50:07+01:00
⁴/₇:⁴/₂₁=⁴/₇ײ¹/₄=3
⅗;⁶/₁₀=⅗×¹⁰/₆=1
1½:¾=³/₂×⁴/₃=2
2¾:⅚=¹¹/₄×⁶/₅=3³/₁₀
8½;⁴/₁₇=¹⁷/₂×¹⁷/₄=36⅛
1½;2½=³/₂ײ/₅=⅗
⁵/₄:3½=⁵/₄ײ/₇=⁵/₁₄
⁵/₉:2⁶/₄=⁵/₉×⁴/₁₄=¹⁰/₆₃
3⅕:2⅓=¹⁶/₅׳/₇=1¹³/₃₅
1½:1³/₆=1½:1½=1
2010-03-10T13:56:27+01:00
4/7:4/21=4/7x21/4=21/7=3
3/5:6/10=3/5x10/6=30/30=1
3/2:3/4=3/2x4/3=12/6=2
11/4:5/6=11/4x6/5=66/20=3i3/10
17/2:4/17=17/2x17/4=289/8=36i1/8
3/2:5/2=3/2x2/5=3/5
5/4:7/2=5/4x2/7=10/28=5/14
5/9:14/4=5/9x4/14=20/126=10/63
16/5:7/3=16/5x3/7=48/35=1i13/35
3/2:9/6=3/2x6/9=18/18=1