1. Zamień szybkości podane w kilometrach na godzinę na szybkość w metrach na sekundę:
288 km/h, 18 km/h, 9 km/h, 180 km/h, 1296 km/h, 4,5 km/h, 2,25 km/h, 3888 km/h, 9264 kmh, 54 km/h
2. Zamień szybkości podane w metrach na sekundę na szybkość w kilometrach na godzinę:
2 m/s, 15 m/s, 27 m/s, 72 m/s, 14 m/s, 25 m/s, 30 m/s, 2,5 m/s, 40 m/s, 160 m/s, 640 m/s

1

Odpowiedzi

2010-03-10T14:07:09+01:00
1.
288km/h = 288/3,6 = 80 m/s
18km/h = 18/3,6 = 5 m/s
9km/h = 2,5 m/s
...

2.
2m/s = 2*3,6 = 7,2km/h
15 m/s = 15*3,6 = 54km/h
27m/s = 97,2km/h

itd...