Odpowiedzi

2010-03-10T14:04:37+01:00
-rewolucyjna konstytucja 26 sierpnia uchwalająca Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela
-uznanie za nturalne i niezbywalne prawa człowiieka tj.
wolnosc, braterstwo i opieranie się uciskowi
-Umowa społeczna-j. roussea
-własnosć uznana za prawo swięte i nienaruszalne
-torelancja religijna, suwerennosc l;udu-równosc
-swobodę głoszenia słowa-wolnośc prasy
-odpowiedzialnosc władzy przed narodem
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T14:05:42+01:00
• rewolucja doprowadziła do likwidacji feudalizmu; chłop otrzymał ziemię na własność;
• na miejsce feudała zjawił się kapitalista (nie zażegnano więc wyzysku), powstała nowa klasa - burżuazja;
• wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą;
• rewolucja zniosła przywileje szlachty i osłabiła dawną arystokrację;
• rewolucja zrodziła patriotyzm i świadomość obywatelską;
• zmieniła kryteria i drogi społecznego awansu (w wojsku zaczęła się liczyć odwaga i zdolności a nie pochodzenie - przykładem jest obdarzony wielkim talentem przywódczym Napoleon Bonaparte);
• rewolucja stała się wzorem dla innych feudalnych państw (Austria, Anglia);
• rewolucja pociągła niepotrzebne ofiary, zniszczenie kraju, dóbr kultury i tradycyjnych wartości.
21 4 21