2. Samolot zwiększył swoją prędkość od 250 do 340 k/h w czasie 20
s. Oblicz przyspieszenie.
3. Pociąg ruszył z miejsca z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Jaką będzie
miał szybkość po pół minucie? Jaka będzie przebyta droga po tym czasie? (Odp. 54 km/h)
4. Samochód ruszając z miejsca w czasie 10 s uzyskuje prędkość 54 km/h. Oblicz przyspieszenie. (Odp.
1,5 m/s2)
5. Punkt materialny poruszając się z przyspieszeniem 5 m/s2 osiągnął prędkość 100 km/h startując z
miejsca. Ile czasu trwał ruch? (Odp. 20 s)
6. W czasie 4 sekund ciało zwiększyło swą szybkość od 36 km/h do 72 km/h. Oblicz przyspieszenie w
ruchu tego ciała. (Odp. 2,5 m/s2)
7. Dla danych z zadania 2, 3, 4, 5 i 6 narysuj wykres v(t) oraz a(t).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T14:20:44+01:00
2. Dane:
t1=20s
V0= 250km/h = 69,44 m/s - prędkość początkowa
V1= 340km/h = 94,44 m/s - prędkość po czasie t1

a=? - przyspieszenie pojazdu

a=(V1-V0)/t1 - otrzymane z równania ruchu jednostajnie przyspieszonego.

a=(94,44-69,44)/20
a=27/20 = 1,35m/s2

Zadanie 4 i 6 analogicznie do tego.

3. Dane:
t1=30s
V0= 0 m/s - prędkość początkowa
a = 0,5 m/s2

V1 = ? prędkość po czasie t1
S = ? - droga przebyta po czasie t1

V1 = V0 + a*t1
V1 = 0 + 0,5*30 = 15m/s = 54km/h

S = [(V0+V1)/2] * t
S = (15/2) * 30 = 12,5 *30 = 375m
1 5 1