Jakie zmiany zachodzą w stepie w poszczególnych porach roku? (wiosna, lato, jesień, zima,)

Step daje zwierzętom duże możliwości zdobycia pokarmu, ale nie zapewnia bezpieczeństwa. Jakie cechy budowy lub trybu życia zwierząt stepowych umożliwiają im ochronę przed drapieżnikami.
Przynajmniej 5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:52:44+01:00
Na rozległych równinach Azji środkowej spotykamy stepy, czyli obszary z przewagą roślinności trawiastej. Słońce nie świeci tu już wysoko, szczególnie podczas astronomicznej zimy.średnia roczna temperatura powietrza jest tu niska. W zimie temperatura powietrza spada tu znacznie poniżej 0°C, w Semipałatyńsku w styczniu wynosi –16,8°C. Jest tu więc dużo mroźniej niż w Polsce. Lato natomiast jest upalne; w Semipałatyńsku w lipcu średnia temperatura wynosi 22,2°C i jest zbliżona do temperatury na sawannach. Cechą charakterystyczną dla stepów jest duża amplituda roczna temperatury; w Semipałatyńsku wynosi 39°C. Opadów jest niewiele, ich roczna suma jest znacznie mniejsza niż w Polsce. W związku z tym jest tu niewiele wód powierzchniowych. Tylko w niektórych obniżeniach zbiera się woda, tworząc zabagnienia lub płytkie jeziora. Opady są rozmieszczone dość równomiernie w ciągu roku, jednak możliwość ich wykorzystania przez rośliny jest różna w różnych porach roku. Zmiany temperatur w ciągu roku oraz różne w wilgotności powodują, że na stepach występują cztery pory roku. 2.Dominują w nich trawy, choć znamienny i nierzadko znaczący jest też udział barwnie kwitnących bylin. Rośliny mają pokrój kseromorficzny - liście są wąskie, częste są organy spichrzowe. W zależności od warunków siedliskowych i klimatycznych roślinność stepowa przechodzi w lasostep,półpustynię lub pustynię. Cykl przemian roślinności stepowej jest uzależniony od przebiegu temperatury i wilgoci. 3 - rozwiniete koniczyny - szybkość - zwinność - kolory futra żeby się zamaskować LICZE NA NAJ
51 3 51