Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:43:36+01:00
Dane:
gk=1/6gz
Rk=1740km
gz = 9,81 [m/s²]
Rozw.:
V₂ = √2 ×G × Mk /Rk (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
ale
gk = G × Mk / Rk²
z tego
gk × Rk²= G × Mk
czyli
V₂ = √2 × gk × Rk²/Rk (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V₂ = √2 × gk × Rk
ale
gk=1/6gz
czyli
V₂ = √2 × 1/6gz × Rk
V₂ = √2 × 1/6 × 9,81 [m/s²] × 1740000m (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V₂ = √5689800[m²/s²] = 2385,3 m/s = 2,38 [km/s]
19 4 19