Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:12:29+01:00
1. Kultura Słowian była silnie związana z cylem pór roku. Dlatego ich cztery główne święta związane były z równocami i przesileniami. Bardzo wiele obrzędów słowiańskich przetrwało do dziś np. topienie Marzanny, stypa, chrzest, święto Gaika, kolędowanie i wiele innych. Ważnym elementem kultury słowiańskiej była demokracja. Wszystkie decyzje podejmowano w drodze głosowania na forum rady plemiennej. Do kultury Słowian zaliczał się też język i alfabet. Kolejnym elementem kultury była rodzina, którą traktowano z dużym szacunkiem. Ważny składnik słowiańskiej kultury to muzyka. Grano na bębnach, skrzypcach, fujarkach oraz śpiewano. Przetrwała ona do dziś w postaci kujawiaków, mazurków, krakowiaków i obertasów. Do zajęć Słowian należały : rybołówstwo, bobrownictwo, uprawa prosa, jęczmienia, żyta, pszenicy, lnu i chmielu, pszczelarstwo, piwowarstwo, polowanie, tkanie, garncarstwo i kowalstwo.

2. Misjonarze Cyryl i Metody prowadzili w IX wieku chrystianizację na ziemiach państwa wielkomorawskiego. Wtedy to stworzyli 40 - literowy alfabet nazwany póżniej cyrylicą. Następnie dokonali przekładu Pisma Swiętego i całej liturgii na ten język. Prowadzili też misje na terenie Rusi Kijowskiej.
4 3 4