Zad.1
x+0,4
x+14x
0,40
0,4x
x+0,4x
1,14x
x-0,4x
0,114x
_________________________________-to jest ta ramka
a)wybiesz z ramki i wpisz w miejsce kropek odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
liczba o 40% większa od x -.....................
liczba o 40%mniejsza od x-.................
114% liczby x-.............
b)zapisz zgodnie z podpisami:
1105 liczby d-.........
liczba o 20% mniejsza od c-..................
liczba o 15% większa od b-...........
liczba o 175% większa od a-...............


bardzo proszę o rozwiązanie
PILNE:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T14:28:48+01:00
Liczba o 40% większa od x to x + 0,4x
liczba o 40%mniejsza od x to x - 0,4x
114% liczby x to 1.14x
b)zapisz zgodnie z podpisami:
1105% liczby d- 11,05x
liczba o 20% mniejsza od c- c- 0.2c
liczba o 15% większa od b- b+ 0,15b
liczba o 175% większa od a- a + 1,75a
:)

1 5 1