Zamień sumę na iloczyn
a)3a-3
4+4x
6m-6a
b) 8a-16
15b=10
16b-12c
c) 12x+26y
y-3y
15a²+12b²
d)24x²-16y
12a²-8b
10n-15m
zadanie 2
Różnice pół prostokątów przedstawionych na rysunku wyraz za pomocą wyrażenia algebraicznego i przekształć go do postaci iloczynowej

wymiary
pierwszy
3,2b+4
drugi 2,2b+3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:01:19+01:00
A)3a-3= 3(a-1)
4+4x= 4(1+x)
6m-6a= 6(m-a)
b) 8a-16= 8(a-2)
15b+10= 5(3b+2)
16b-12c= 4(4b-3c)
c) 12x+36y= 12(x+3y)
y-3y= 1y(1-3)
15a²+12b²= 3(5a²+4b²)
d)24x²-16y= 8(3x²- 2y)
12a²-8b= 4(3a²-2b)
10n-15m= 5(2n-3m)
zadanie 2
Różnice pół prostokątów przedstawionych na rysunku wyraz za pomocą wyrażenia algebraicznego i przekształć go do postaci iloczynowej

P(prostokąta)= a * b
P(prostokąta)= 3(2b +4) -2(2b+3)= 6b + 12b - 4b -6 =2b+6= 2(b+3)
* -używałam jako mnożenie
licze na naj
49 4 49