Odpowiedzi

2010-03-10T14:43:08+01:00
Ziemie stracone w Iwszym rozbiorze.
Udział w pierwszym rozbiorze brały - Austria, Prusy i Rosja.
Austria zagarnęła: całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa . Przy czym już w 1770 r. Austria samorzutnie przejęła Spisz i powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński. Łącznie Austria zagarnęła w pierwszym rozbiorze w sumie 83 tys. km² oraz 2,65 mln mieszkańców.
Prusy zagarnęły: Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia. W ten sposób król Prus Fryderyk II Wielki zrealizował swe wieloletnie marzenia o państwie na jednolitym obszarze od Niemna do Łaby. Łącznie Prusy zagarnęły w pierwszym rozbiorze 36 tys. km² oraz 580 tys. mieszkańców.
Rosja zagarnęła: Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego), utrzymując poza tym swój protektorat nad resztą okrojonego kraju. Łącznie Rosja zagarnęła w pierwszym rozbiorze ogółem 92 tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców.

Polska straciła 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.
4 4 4