Zad.1. Do każdego typu gleby dopisz STREFĘ ROŚLINNĄ i ŻYZNOŚĆ GLEBY :
a) brunatne
b) czarnoziemy
c) bielicowe

Zad.2.Na podstawie dostępnych źródeł informacji napisz oddziaływanie człowieka na gleby . Trzeba wypisać POZYTYWNE i NEGATYWNE oddziaływanie .

Zad.3. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj poziomy glebowe, a następnie podaj ich nazwy.

a) Poziom glebowy o charakterystycznej jasnej barwie. Zachodzi w nim proces wypłukiwania związków mineralnych i organicznych przez wody odpadowe ..............

b) Część skały, która nie uległa procesom glebotwórczym .......

c) Warstwa słabo rozłożonych szczątków organicznych : liść, szpilek, trwa....................

d) W tej warstwie następują osadzanie związków mineralnych i organicznych wypłukanych z wyższych poziomów.............

e) Poziom glebowy zbudowany z rozkładających się szczątków organicznych, decydujący o żyzności gleby..............

f) Część skały, która uległa wietrzeniu ...............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T14:30:43+01:00
A slimaki
b kaczence
c robagi
d czarnoziemy
f skaly hierarficzne
11 1 11