Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:44:53+01:00
Zad. 1
a ) alkohole ROH lub + CnH₂n ₁ OH - grupa wodorotlenowa ( OH )
b ) kwasy karboksylowe RCOOH lub CnH₂n + ₁ COOH - grupa karboksylowa ( COOH )
c ) estry R¹COO R² - grupa estrowa ( COO )
d ) mydła
Zad.2
Alkohole o takim samym wzorze sumarycznym mogą różnić się budową i mieć inny wzór strukturalny np. wzór sumaryczny C₄H₁₀
może odpowiadać dwóm związkom chemicznym
CH₃ - CH₂ - CH₂- CH₃

CH₃ - CH - CH₃
|
CH₃
Im więcej atomów węgla wchodzi w skład cząsteczki, tym jest więcej możliwości połączeń między nimi.
Zad. 3
C₁₅H₃₁COOH + NaOH --> C₁₅H₃₁COONa + H₂O
(C₁₅H₃₁COO)₂Ca + 2 NaCl --> 2 C₁₅H₃₁COONa + CaCl₂