Sprawdź, czy podana liczba spełnia dane równanie:
a)3x(x-5)=(x-2)(3x-3) -1
b)3/5x-(7/9x-1/4)=2-(x+3)/4 0
Sprawdź , czy podane liczba spełnia dane równanie :
a)2x+3=7 2
b)13-x=6 -7
c)2x+5=26 1
d)31x-30=30 1
e)2x+1=2 1/2
f)12(x-1)=12 2


Sprawdź , czy wśród liczb :-3,0,1,2 są rozwiązanie równania
a)5x-1=-1
b)x(x-3)-10=0
c)2x+2=x²+x
d)x<do potęgi 4>+6x=7x²
e)2/x+1-x+2x²=3
f)o,25x <do potęgi 1999> = -2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:52:56+01:00
Zad1
a)L
=3*(-1)(-1-5)=-3*-6=18
P=(-1-2)(3*-1-3)=-3*-6=18
L=P SPEŁNIA
B)L=3/5*0-(7/9*0-1/4)=0+1/4=1/4
P=2-(0+3)/4=2-3/4=1 1/4
NIE SPEŁNIA
ZAD2)
L=2*2+3=4+3=7
P=7
SPEŁNIA
B)L=13-(-7)=13+7=20
P=6
NIE SPEŁNIA
C)L=2*1+5=2+5=7
P=26
NIE SPEŁNIA
D)L=31*1-30=1
P=30
NIE SPEŁNIA
E)L=2 *1/2+1=2
P=2
SPEŁNIA
F)L=12(12-1)=12*11=132
P=12
NIE SPEŁNIA
ZAD2)DLA LICZBY -3
A)5*-3-1=-16 NIE SPEŁNIA
B)-3(-3-3)-10=-3*-6-10=8 NIE SPEŁNIA
C)2*-3+2=-3 DO KW+-3
-6+2=9-3
-4=6 NIE SPEŁNIA
D)-3 DO CZWARTEJ+6*-3=7*-3DO KWAD
81-18=7*9
63=63 SPEŁNIA
F)0.25*-3 DO POT1999=-2
NIE SPEŁNIA
DLA LICZBY0
A)0-1=-1 SPEŁNIA
B)0(0-3)-10=0
0-10=-10 NIE SPEŁNIA
C)2*0+2=0 DO KWA+0
0+2=0 NIE SPEŁNIA
D)0 DO CZWA+6*0=7*0 DO KWA
0+0=0 SPEŁNIA
F)0.25*0 DO 1999=-2
0=-2 NIE SPEŁNIA
DLA LICZBY 1
A)5-1=-1
4=-1 NIE SPE
B)1(1-3)-10=0
-2-10=0
-12=0 NIE SPEŁ
C)2*1+2=1DO KWA+1
4=2 NIE SPEŁ
D)1 DO CZWARTEJ+6*1=7*1 DO KWA
1+6=7 SPEŁNIA
F)0.25*1 DO 1999=-2
0.25=-2 NIE SPEŁ
DLA LICZBY 2
A)5*2-1=-1
10-1=-1
9=-1 NIE SPEŁ
B)2(2-3)-10=0
2*-1-10=0
-2-10=0
-12=0 NIE SPEŁ
C)2*2+2=2 DO KWA+2
4+2=4+2
6=6 SPEŁN
D)2 DO CZWA+6*2=7*2 DO KW
16+12=7*4
28=28 SPEŁNIA
F)0.25*2 DO 1999=-2 NIE SPEŁNIA
1 1 1