Zad.1
oblicz wartość wyrażenia 2x +1 dla:
a) x=(-4)
b)x=0
c) x= -2/3

zad.2
oblicz wartość liczbową wyrażenia 5-3x dla:
a) x= -2
b) x=0,4

zad.3

oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a+2)h dla a=7 i h = 1/3
b) 4x / y(x+y) dla x=6 i y= -2
c) -x+2y-3 dla x= -5 i y= -4

PILNE:*

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T14:57:01+01:00
Zad.1
a) x=-4
2x+1
2*(-4) +1 = -8+1 =-7

b) x=0
2x+1
2*0+1 =0+1 =1

c) x=-2/3
2x+1
2* -2/3 +1 =-1,32+1 =0,32

zad.2
a) x= -2
5-3x
5-3* (-2) =5- (-6) = 11

b) x=0,4
5-3x
5-3*0,4 = 5-1,2 = 3,8

zad.3
a) (a+2)h a=7 h=1/3
(7+2)1/3
9* 1/3 =3

b) 4x / y(x+y) x=6 y= -2
4*6 / -2(6-2) = 24 / -8 = -3

c)-x+2y-3 x= -5 y= -4
5+2*(-4)-3 =5+ (-8) -3 = 5-8-3 = -6
5 5 5
2010-03-10T14:58:02+01:00
Zad 1
a)2x +1
x=(-4)

2*(-4)+1 = -7

b))x=0
2*0+1=1

c)
x= -2/3

2*(-2/3)+1= -(4/3)+1= - 2 1/3

zad 2
a)5-3-2=0
b)
5-3-0,4=1,6

zad3
(7+2)*1/3=7/3 +2/3=9/3=3

4 5 4