Odpowiedzi

2009-10-23T09:05:30+02:00
Różnowiercy, czyli wyznania protestanckie, zapoczątkowały rozłam kościoła Katolickiego i utworzenia różnych religii (między innymi Anglikanizm,Luteraizm i Kalwinizm). Dzięki różnowiercom prowadzącym wojny, trwające dziesiątki lat z Crześcijanami, Biblia została przetłumaczona z języka łacińskiego na wszystkie języki Europejskie.Różnowiercy wpływali też na rozwój kultury, zakładali szkoły, drukowali różne teksty, polemizowali z katolikami, przyczynili się do rozwoju jęz. Polskiego, zakładali akademie, budowali zbory