Przekształć komendy na pole kwadratu na takie, aby wyszło pole trójkąta w programie Dev-C++

Oto komendy na pole kwadratu:

#include <iostream>
#include <cstdlib> //Biblioteka zawierająca funkcje ogólne.

//Program POLE KWADRATU
//napisał przyszły geniusz Chuck Norris
using namespace std;

int main()
{
float a,p;

cout << "\nProgram POLE KWADRATU\n"
<< "(C)uczeń 31 Gimnazjum\n\n";
cout << "Program oblicza pole powierzchni kwadratu"
<< " o zadanym boku." << endl << endl;

cout << "Podaj dlugosc boku kwadratu a=";

cin >> a;
//obliczenia
p=a*a;

cout << "\n\n\nPole kwadratu o boku a="
<< a << " wynosi P=" << p << "\n\n";

system("PAUSE");
return 0;}

1

Odpowiedzi

2009-10-24T10:41:04+02:00
#include <iostream>


//Program POLE Trójkąta

using namespace std;

int main()
{
double a,h,w;

cout << "Podaj dlugosc a=";
cin >> a;
cout << "Podaj wysokośc(h): " << endl;
cin >> h;
w=0,5*h*a;

cout << "Pole trójkąta wynosi "
<< w;

system("PAUSE");
return 0;}