1.
W miedzianym naczyniu o masie m₁=2 kg znajduje się 5 litrów wody
o temperaturze T₁= 20°C. Jaka ilość ciepła trzeba dostarczyć do naczynia by woda osiągnęła temperaturę T₂=100°C? Brakujące dane
wypisz z tablic fizycznych

2.
Gaz o masie 12 kg zajmuje objętość 4 dm³ przy temperaturze 177°C. W jakiej temperaturze gęstość gazu wyniesie 6×10⁻³ g/cm³ jeśli ciśnienie pozostanie jednakowe?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T16:17:46+02:00
Zadanie 2.

Jest to przemiana izobaryczna <- ciśnienie się nie zmienia.
Więc:

V1*T1 = V2*T2

V1=4dm³ = 4000000cm³ = 4* 10⁶cm³
T1 = 177°C = 450K
δ2 = 6×10⁻³ g/cm³
δ2 = m/v2
m = 12kg = 12*10³g
V2 = m/δ2 = 12*10³ / 6*10⁻³ = 2*10⁶cm³
V1 * T1 = V2 * T2

T2 = (V1*T1)/V2 = (4* 10⁶ * 450)/2*10⁶ = 2*450 = 900 K
T2 = 900K
W temperaturze 900K ciśnienie pozostanie jednakowe.

Zadanie 1.
T1 = 20°C
T2 = 100°C
ΔT = T2-T1 = 100-20 = 80°C = 353K
cw = 4189 J/(kg*K)
m = 5l = 5kg
Q = m * cw * ΔT = 5 * 4189 * 353 = 7393585 J
Należy dostarczyć 7393585J ciepła