Dziadek Stefan zbierał kiedyś znaczki pocztowe. Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk Jacek. Gdyby dziadek oddał Jackowi 150 znaczków, to obaj mieliby ich tyle samo.Gdyby zaś oddał Jackowi trzy czwarte swojej kolekcji, to zostałoby mu tyle znaczków, ile Jacek ma teraz. Ile znaczków ma dziadek Stefan, a ile Jacek?

1

Odpowiedzi

2010-03-10T15:17:29+01:00
Dziadek x
Wnuczek y

x-150=y+150
x-3/4x=y

x-y=150+150
x-(x-3/4x)=300
x-x+3/4x=300
3/4x=300
x=400
y=3/4x-x=400 - 3/4*400=400-300=100

Spr.
x-150=y+150
400-150=100+150
250=250

x-3/4x=y
400-3/4*400=100
400-300=100
100=100

Odp.
Dziedek ma 400 znaczków, a wnuczek100.
pozdrawiam:)