PIĘĆ ZADAŃ !!

ZGŁASZAM ODPOWIEDZI BŁĘDNE !!!!!!!!
Proszę rozwiązać sumiennie albo wcale !
Stosując wzory i wypisując wszystko po kolei rozwiąż:
Zad. 1
Średnia prędkość kuli karabinowej wynosi 800m/s, a prędkość dźwięku w powietrzu 340 m/s. Ile czasu upłynie od chwili, gdy do celu oddalonego o 1km doleci kula, do chwili, gdy do tego celu dobiegnie odgłos wystrzału?


Zad.2
Prędkość wody w rzece względem brzegów wynosi 2 m/s, a prędkość płynącej łódki względem wody wynosi 6m/s. Ile wynosi wartość prędkości łódki względem brzegów płynącej pod prąd i z prądem rzeki? Ile razy czas przebycia pewnej odległości względem brzegów przez łódkę pod prąd rzeki będzie dłuższy niż czas przepłynięcia tej samej odległości z prądem rzeki?


Zad.3
Po równoległych torach poruszają się dwa pociągi - jeden z prędkością 50 km/h, drugi z prędkością 60km/h. Jaka jest wartość prędkości drugiego pociągu względem pierwszego, gdy pociągi poruszają się
1) w tę samą stronę? 2) w przeciwne strony?


Zad.4
Ruchome schody o długości 20m poruszają się w doł z prędkością v1= 1m/s względem ścian budynku. Chłopak idąć po schodach znalazł się na górze po upływie 40s. Z jaką prędkością v2 poruszał się on względem ścian budynku i jaka była jego prędkość v3 względem stopni schodów ?

Zad.5
Ile czasu upłynie, aby statkiem przebyć drogę równą 15km w jedną stronę i taką samą odległość z powrotem po rzece, w której prędkość nurtu wynosi v(nurtu)= 2km/h ? Prędkość statku na stojącej wodzie jest równa v(statku)= 8km/h.________
Zadania potrzebne na jutro !!
Z góry bardzo dziękuję :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:33:38+01:00
Zad. 1
Vśr=s/t t1=S/vśr t3=?
vśr=800m/s s=1km=1000m t3=t2-t1
vd=340m/s t2=S/vd

t1=1000m/800m/s=1.25s
t2=1000m/340m/s=2.94s (w przybliżeniu)
t3=t2-t1=2.94s-1.25s=1.69s
Gdzie vśr --> prędkość pocisku
vd ---> prędkość dźwięku
t1---> czas w którym tą drogę pokona pocisk
t2---> ------------""------------ dźwięk
s---> droga
Odpowiedź: Upłynie 1.69 sekundy

Zad.2
Vr=2m/s--- prędkość rzeki
Vl=6m/s----prędkość łódki

Jeżeli płynie z prądem trzeba dodać prędkości, a więc:
v1=vr+vl=8m/s
Jeżeli płynie pod prąd
v2=vl-vr=4m/s

Widzimy, że v2=1/2v1
s1=V1*T
s2=1/2V1*T
S1=S2
a więc T1=2T2

Czyli czas przebycia pewnej odległości pod prąd będzie 2 razy dłuższy niż z prądem.

Zad.3
Zadania przeciwne co do tego wyżej
Jeżeli poruszają się w jedną stronę--> prędkości odejmujemy
60km/h-50km/h=10km/h
Jeżeli poruszają się w przeciwnym kierunku dodajemy
50km/h + 60km/h=110km/h

Zad.4 (moim zdaniem źle sformułowane zadanie ale oks)
s=20m
t=40s
v2=20m/40s=1/2m/s -->względem murów.
v3=v2-v1 ==> względem schodów.

Zad.5
v1=predkosc statku
v2=predkosc nurtu

s1=15km s2=15km=S1 S=30km
t1=S1/v1+v2
t1=15km/10km/h=1.5h
t2=S1/v1-v2
t2=15km/6km/h=2.5h
t3=t1+t2=4h

odp. Pokona tą odległość w czasie 4h

Jeśli coś nie jasne pisz na pw.
3 3 3
2010-03-11T18:03:38+01:00
Zad. 1

dane:
v1=800m/s
v2=340m/s
s=1000m
szukane:
t1=?
t2=?
t3=?

t1=s/v1=1000m/800m/s=1,25s
t2=s/v2=1000m/340m/s=2,941176471...
t3=t2-t1=2,94-1,25=1,69s

-----
odp.:upłynie 1,69 sekundy
-----------------------------------------------------------------

Zad.2

dane:
v1=2m/s
v2=6m/s
--------
wartość prędkości łódki płynącej pod prąd względem brzegów=
=6m/s-2m/s=4m/s
--------
wartość prędkości łódki płynącej z prądem rzeki względem brzegów =6m/s+2m/s=8m/s
--------
czas przepłynięcia tej samej odległości pod prąd będzie dwa razy wolniejszy niż z prądem , gdyż szybkość przepłynięcia tej samej odległości pod prąd będzie dwa razy wolniejsza niż z prądem.
---------------------------------------------------------------------
Zad.3

dane:
v1=50km/h
v2=60km/h

1)60km/h-50km/h=10km/h
gdy pociągi poruszają sie w tę samą stronę wartość prędkości drugiego pociągu względem pierwszego jest równa 10km/h

2)60km/h+50km/h=110km/h
gdy pociągi poruszają sie w przeciwną stronę wartość prędkości drugiego pociągu względem pierwszego jest 110km/h
--------------------------------------------------------------------
Zad.4

dane:
s=20m
v1=1m/s
t=40s

szukane:
v2=?
v3=?

v2=20m/40s=0,5m/s
v3=1m/s+ 0,5m/s=1,5m/s
--------------------------------------------------------------------
Zad.5

dane:
s=15km
v1=2km/h
v2=8km/h

szukane:
t=?
v3=?(prędkość w jedną stronę)
v4=?(prędkość w drugą str.)

v3=2km/h + 8km/h =10km/h
v4=8km/h - 2km/h=6km/h

t=(15km/10km/h) + (15km/6km/h)=
=1,5h+2,5h=4h
----
odp.:4 godziny

XD skonczylem!!
3 2 3