Odpowiedz na pytania:

1.Kim był Mojżesz?
2.Wymień najważniejsze wydarzenia z pobytu Mojżesza z ziemii Madian.
3.W jaki sposób Bóg objawił się Mojżeszowi i jaką misję powierzył mu do wykonania.
4.Jaka jest postawa Mojżesza wobec Pana Boga i czego możemy się od Niego uczyć?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:11:13+01:00
1 przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej
2. Tablice kamienne z 10 przykazaniami , krzak ognisty
3. Bóg ukazał się w płonącym krzewie który sie nie spalał. Kazał Mojżeszowi przeprowadzić ludzi do Ziemi Obiecanej
4. Mojżesz jest oddany Bogu, słucha go oraz nie wini za nic
4 5 4
2010-03-10T15:12:41+01:00
1.Prorokiem
2.Nie wiem
3.Objawił się pod postacią płonącego krzewu i kazał mu wyprowadzić lud z niewoli egipskiej.
4.________________
3 2 3