Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:59:12+01:00
Fundusze Unii Europejskiej są to środki finansowe Unii Europejskiej (zasoby własne Unii Europejskiej) gromadzone przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu.

Najwięcej środków unijnych przeznaczonych jest na KONKURENCYJNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ.
W następnej kolejności Unia Europejska przeznacza środki na ROLNICTWO, OCHRONĘ ŚRODOWISKA I RYBACTWO.
Następnie FINANSOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ,
KOSZTY ZATRUDNIENIA PERSONELU I UTRZYMANIA BUDYNKÓW WSZYSTKICH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ
KULTURĘ, WALKĘ Z TERRORYZMEM I NIELEGALNĄ IMIGRACJĘ.

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z takich Funduszy jak:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
oraz Fundusz Spójności

Aby wykorzystać środki z EFRR, EFS oraz FS, przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację. Są to między innymi:
- Program Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z EFRR i FS
- Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany z EFRR
- Program Kapitał Ludzki – współfinansowany z EFS
- 16 Programów Regionalnych – finansowane z EFRR
- Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR
- Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – finansowany z EFRR
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przykłady celowości programów:
Celem dla programu "Kapitał ludzki" jest:
wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia,
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Natomiast dla programu "Innowacyjna Gospodarka"-
wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych.

2. Warunki dotacji unijnych dla przedsiębiorstwa są różne w zależności od programu, np. Aby otrzymać dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu "Kapitał ludzki", należy spełnić między innymi takie warunki jak:
→ jest się osobą bezrobotną
→ przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadzono działalności gospodarczej,
→ pieniądze z dotacji mogą być zainwestowane głównie w środki trwałe, towar oraz w reklamę,
→ po otrzymaniu dotacji firma musi funkcjonować na rynku przez co najmniej 12 miesięcy.