1. Skrzyżowano świnkę morską o sierści czarnej (homozygota dominująca) ze świnką o sierści brązowej (homozygota recesywna). Jakiego potomstwa i z jakim prawdopodobieństwem można się spodziewać w 1 i 2 pokoleniu potomstwa?

2.Skrzyżowano kwiat groszku pachnącego o barwie czerwonej (homozygota dominująca) z kwiatami o barwie białej (homozygota recesywna). Jakie kwiaty otrzymamy w 1 i 2 pokoleniu potomnym (podaj w procentach).

1

Odpowiedzi

2010-03-10T18:28:15+01:00
1pokolenie : świnki morskie o czarnej sierści (100%) - będą heterozygotami, prawdopodobieństwo urodzenia potomka o czarnej sierści wynosi 1/1
2pokolenie : świnki morskie o czarnej sierści (75%), prawdopodobieństwo 3/4 ; o sierści brązowej (25%) prawdopodobieństwo 1/4

1pokolenie: groszek czerwony (100%) ( jak w poprzedniej sytuacji)
2pokolenie : czerwony groszek 75% czyli 3/4, a biały groszek 25% czyli 1/4