Z mosiężnego pręta wykonano trzy wałki.Na pierwszym z nich zużyto połowę pręta a na drugim 2/3 reszty, a trzeci razem z wiórkami pozostałymi po obróbce miał masę 3 [kg]. Jaką masę miał cały pręt? Musze mieć to do 15:45

1

Odpowiedzi

2010-03-10T18:21:43+01:00
Masa pręta - x
Pierwszy wałek - 1/2x
Drugi wałek - 1/2x * 2/3 = 1/3x
Trzeci wałek - 3 kg
Równanie:
1/2x + 1/3x + 3 = x | Aby dodać ułamki muszą być takie same mianowniki
3/6 + 2/6 - x = -3
-1/6x = -3
x = 18


33 2 33