Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T16:22:42+01:00
1.Na przestrzeni wielu lat Rzym stale zmieniał zasięg swojego terytorium. Cesarstwo rzymskie swoimi granicami objęło cały basen Morza Śródziemnego i znaczną część ziem europejskich w dzisiejszym rozumieniu. Ludność je zamieszkująca była zróżnicowana etnicznie, językowo, kulturowo i religijnie. Mimo głębokich podziałów udało się zjednoczyć. Myślę, że w pewnym sensie pomagały w tym zmiany ustrojowe, które ściśle wiązały się ze zmianami granic Imperium.

2.Rzym upadł głównie przez to że po zdobyciu ostatniej prowincji środkowej części Brytanii w roku 180 r n.e zaprzestał polityki podboju. Rzym zaczął się odgradzać a dopiera plemiona barbarzyńskie zaczęły się przemieszczać. Ciągle migracje ludów doprowadziły do wojen takich jak np. mark omańskie za Marka Aureliusza, brak podbojów i w końcu reforma Dioklecjana. Według mnie to jest przyczyna upadku. Kiedy wojsko podzieliło się a cesarz zaczął zezwalać wstępu na rzymskie ziemie był już początek końca. Atylla i plemiona germańskie od północy, Wizygoci od południa i w końcu ruch chrześcijański od zewnątrz. Przetrwał wschód tylko dlatego bo dopiero za w 200 lat w 622r. Mahomet uciekając do Meddyny dał początek islamu