Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T23:01:25+01:00
REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA:
• zapis cząsteczkowy:
2 Al(OH)₃ + 3 H₂S → Al₂S₃ + 6 H₂O
• zapis jonowy:
2 Al³⁺ + 6 OH⁻ + 6 H⁺ + 3 S²⁻ → 2 Al³⁺ + 3 S²⁻ + 6 H₂O
• zapis jonowy skrócony:
6 OH⁻ + 6 H⁺ → 6 H₂O

REAKCJA TLENKU METALU Z KWASEM:
• zapis cząsteczkowy:
Al₂O₃ + 3 H₂S → Al₂S₃ + 3 H₂O
• zapis jonowy:
Al₂O₃ + 6 H⁺ + 3 S²⁻ → 2 Al³⁺ + 3 S²⁻ + 3 H₂O
• zapis jonowy skrócony:
Al₂O₃ + 6 H⁺ → 2 Al³⁺ + 3 H₂O

REAKCJA METALU AKTYWNEGO Z KWASEM:
• zapis cząsteczkowy:
2 Al + 3 H₂S → Al₂S₃ + 3 H₂
• zapis jonowy:
2 Al⁰ + 6 H⁺ + 3 S²⁻ → 2 Al³⁺ + 3 S²⁻ + 3 H₂⁰
• zapis jonowy skrócony:
2 Al⁰ + 6 H⁺ → 2 Al³⁺ + 3 H₂⁰
________________________________________________________
REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA:
• zapis cząsteczkowy:
Ba(OH)₂ + 2 HNO₃ → Ba(NO₃)₂ + 2 H₂O
• zapis jonowy:
Ba²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻ → Ba²⁺ + 2 NO₃⁻ + 2 H₂O
• zapis jonowy skrócony:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O

REAKCJA TLENKU METALU Z KWASEM:
• zapis cząsteczkowy:
BaO + 2 HNO₃ → Ba(NO₃)₂ + H₂O
• zapis jonowy:
BaO + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻ → Ba²⁺ + 2 NO₃⁻ + H₂O
• zapis jonowy skrócony:
BaO + 2 H⁺ → Ba²⁺ + H₂O

nie wiem czy bar jest metalem aktywnym, metody znam tylko te 3 jak na razie
chyba pomogłam ^^
1 3 1